Evaluare
MODALITĂŢI DE EVALUARE/Estimare procentuală orientativă
Modalităţi de examinare
Pondere în nota finală, % {Total=100%}
- test grilă on-line
20%
- test practic
20%
- lucrare practică finală
50%
- alte activităţi: teme sau proiecte individuale/ de grup etc.
10%

Portofoliului în format electronic
arhiva structurii arborescente

Portofoliul:

1) Va fi doar in format electronic. Se va incarca pe portal de catre formator si se va pastra pe un CD/DVD.

2) Va fi cate un CD/DVD pentru fiecare grupa, iar pe acesta va fi cate un folder pentru fiecare cursant.

3) Portofoliul este format din toate temele realizate de catre cursant atat la formare cat si individual (teme), precum si din lucrarea finala (lectia interactiva realizata cu EDU Integrator).


Evaluarea finala:

1) Se da un test de 49 intrebari (cate 7 din fiecare capitol).

2) Se prezinta de catre fiecare cursant lectia interactiva realizata cu EDU Integrator (aceasta este proba practica).